Om Mind The Company

Mind The Company har en vision om at understøtte forretningsudvikling og skabe grobund for både personlig og organisatorisk vækst i virksomheder gennem ledelsesrådgivning og coaching af medarbejdere. Virksomheden er grundlagt af Lisbeth Brix Bøggild i 2012.

Cirklen i vores logo afspejler det bevidste opmærksomhedsrum, vi alle har adgang til, når vi gennem fordybelse stiller skarpt på os selv. Der kører i hverdagens travlhed ofte, så mange parallelle ”film” på vores nethinde, at vores syn sløres, og vi mister fokus. Travlhed, og uopmærksomhed er som orkanen. Vi mister overblikket og hvirvles rundt uden retning og formål. Det koster dyrt både for den enkelte og organisationen.

Men midt i orkanens øje, er der som bekendt ro og klarhed.

Som coach og udviklingskonsulent lægger jeg stor vægt på, at understøtte den enkelte leder, medarbejder eller team i at etablere et sådant udviklingsrum. Et nysgerrigt og tillidsfuldt rum hvor den enkelte trykt kan ”smide skjoldet”, opdage nyt og arbejde med sig selv. Og samtidig være helt sikker på, at jeg udfordrer, ”forstyrrer” og holder dig op på at nå de mål, du sætter dig.

Som virksomhed opnår du målrettede medarbejdere, der bruger deres overblik på at gøre det rigtige og mest effektive for at komme i mål. I modsætning til at løbe hurtigt i hamsterhjulet” uden mening og et højere formål. Du skaber ”langtidsholdbare” medarbejdere” ved at påtage dig din del af ansvaret.

Faglig profil
Jeg har i størstedelen af min karriere beskæftiget mig med kompetenceudvikling, ledelse og organisationsudvikling både i privat og offentlig regi.

Som leder af et landsdækkende kompetencecenter inden for industrien har jeg opnået bred en erfaring i projektledelse, sparring og rådgivning af ledere, udformning af strategisk udviklingsarbejde. Som udviklingskonsulent og coach har jeg solid erfaring med at få medarbejdere til at ”virke og vokse” og arbejde sammen mod et fælles mål.

Uddannet Cand. Scient. Adm. med fokus på organisation og arbejdsmarkedsforhold.
Har efteruddannelse inden for bl.a. projektledelse, forandringsledelse, Human Ressource Management, Konfliktløsning, Mindfulness Pro instruktør i erhvervslivet og er certificeret inden for Stress & Mistrivsel samt test-certificering

EMCC akkrediteret coach-certificering
Jeg har flere coach uddannelser bag mig og er certificeret i henholdsvis systemisk coaching på Senior Practioner level og Transition Coaching. Begge akkrediteret af European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Som coach arbejder jeg inden for rammerne af EMCCs 8 kernekompetencer for god cochingstadard og etik.

Jeg har gennemført mere en 1500 dokumenterede coaching- og rådgivningssamtaler inden for de seneste år.

Du kan også læse mere om mig på min LinkedIn profil. Du er naturligvis meget velkommen til at linke op med mig.