OPQ32

Jeg er certificeret i OPQ32 – en anerkendt og velunderbygget personlighedstest, der er udviklet erhvervslivet.

OPQ32 giver indsigt i 32 psykologiske faktorer og beskriver personens foretrukne adfærd og hvad der er signifikant for din arbejdsstil. Ikke hvad du kan og ikke kan, men hvad du naturligt har præferencer for at gøre henholdsvis mest og mindst af. Grundlaget for testen bygger på 25 års forskning i 20 lande og inden for en lang række brancher. Testen udmærker sig ved at beskrive personlighedstræk på et meget detaljeret niveau og giver derfor et mere omfattende billede af den enkeltes personlighed. En af styrkerne er desuden, at disse personlighedstræk sammenholdes med 20 universelle kompetencer og dermed kan være med til at sandsynliggøre en given adfærd inden for forskellige kompetenceområder.