Stresscoaching

Er skaden sket, så handler det om gennem stress coaching at få jeres medarbejder godt tilbage på benene igen og hjælpe medarbejderen med at få adgang til redskaber, der skaber trivsel i jobbet uden at overforbruge sig selv.

I mit arbejde for virksomheder med stressramte medarbejdere, er det tydeligt for mig, at medarbejderen billedligt talt ofte befinder sig mere eller mindre konstant i overhalingssporet. Speederen er i bund og pit-stop i form af pauser, hvor der bliver tanket fornyet energi på motoren udsættes og sker sjældent. Med den risiko, at motoren før eller siden løber tør ude i overhalingsbanen. Og det kan mærkes af den enkelte, når det sker. Fysisk som mentalt.

Forandringsvillighed og evnen til at navigere i nye ukendte områder er forventningen til medarbejderen i rigtig mange virksomheder. For det eneste stabile i dag er groft sagt at alting forandrer sig. Sådan har det sådan set altid været. Men hastigheden og frygten for ikke at kunne følge med har ændret sig.

Afgørende for, hvordan den enkelte medarbejder håndterer dette, er den individuelle oplevelse af situationen. Det er nemlig ikke altid nødvendigvis udefrakommende krav og forventninger fra ledelsen, der i sig selv er årsagen. Der kan ofte også være tale om egne ofte høje forventninger til, hvad jeg skal levere. Samtidig henter mange medarbejdere med komplekse jobindhold og selvledelse en stor del af deres generelle livstilfredshed i arbejdet. Derfor investerer vi meget af vores selvrealisering i jobbet i dag.

Individuelt forløb
Jeg tilbyder dig redskaber og et tankesæt, som du aktivt kan anvende i din hverdag til at skabe trivsel og mentalt overskud. Jeg hjælper dig tilbage på sporet. Men ikke for at forsætte hvor du slap. Jeg hjælper dig med at spotte og ændre uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre i dit arbejde. Du finder din adgangsnøgle her til at genetablere oplevelsen af, at du har kontrol og indflydelse på din situation. Og dermed de ressourcer, der skal til, at du håndterer dine udfordringer og kommer styrket videre.

Et stresscoachingforløb aftales individuelt. Hver coaching er på 1,5 time. Varigheden af det samlede forløb vil typisk strække sig over en længere periode fra 3 måneder til over et halvt år. I starten med tæt mødeaktivitet og derefter med længere tid mellem.

Pris – efter forespørgelse.

Læs mere om det stressede samfund.