Om Mind The Company


Det starter med, at vi tager vare på os selv og vores virksomhed. Uanset om det handler om individuel eller organisatorisk trivsel, overlevelse og udvikling, så er der behov for en tæt samhørighed mellem organisationens målsætninger og medarbejdernes individuelle motivation.

Mind The Company har en vision om at understøtte forretningsudvikling og skabe grobund for både personlig og organisatorisk vækst i virksomheder gennem erhvervsrettet coaching og træning. Læs mere om Mind The Company her.

Lederudvikling

”Hvis du vil have bygget et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet – men du skal vække deres længsel efter oplevelserne på det store åbne hav.”

– Antoine de Saint-Exupéry skriver i klassikeren ”Den lille Prins”

Mere tydeligt kan det ikke siges. Tænk blot på store ledere gennem tiden, så bliver du bekræftet på rigtigheden i denne sætning. De har en klar vision for fremtiden. De formår at vække længsler og skabe så meget opbakning og entusiasme, at de får følgeskab. Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King er klassiske eksempler på leadership, som har skabt store samfundsmæssige paradigmeskift.

Som leder for din organisation har du grundlæggende den samme hovedopgave Start derfor med at spørge dig selv om:

 • Hvordan vækker jeg længslen i organisationen og i mine medarbejdere?
 • Hvilke mentale billeder underbygger vores vision og strategi og har vi behov for før vi sætter retning for rejsen?
 • Hvilken form for lederskab får en god tur på havet på vejen mod målet?
 • Hvordan skal de forskellige roller på skibet bedst udfyldes?
 • Hvad skal vi have med på rejsen?

Har du brug for en professionel erhvervscoach og en fortrolig og uvildig samarbejdspartner? En, som kan hjælpe dig med at udfordre dig selv og arbejde mere målrettet på at skabe nye tænke- og handlemåder i dit lederskab?
Som tidligere leder ved jeg, hvad det handler om. Og som professionel samtalepartner er jeg ekspert i at styre samtaleprocesser og stille dig de rigtige spørgsmål, der kan hjælpe dig med at kaste nyt lys over tingene. Sammen går vi på jagt efter nye mål, nye perspektiver og potentialer for dit personlige og professionelle lederskab.

Et coachingforløb kan eksempelvis tage udgangspunkt i:

 • Konkrete udviklingsmål i din organisation
 • Coaching med fokus på udvikling af dit personlige lederskab
 • High Performance coaching
 • Work-life balance (stress coaching)
 • Karrierecoaching
 • Coaching af lederteams

Medarbejdercoaching

Få redskaber til at fastholde trivsel og performance

Spørger du et bredt udsnit af danskere, er de tre mest betydningsfulde faktorer for arbejdslyst mening og mestring af deres job samt work-life balance.

Glade medarbejdere er både produktive medarbejdere og oplever samlet set en større livskvalitet. Undersøgelser viser, at motivation som enkeltstående faktor har ekstra stor betydning inden for særligt jobområder med høj jobkompleksitet. Vores arbejde er en stor og vigtig del af vores liv og identitet og har derfor stor effekt på vores samlede livskvalitet. (Kilde: God Arbejdslyst – index 2016)

Som leder, medarbejder og organisation er der derfor meget at hente ved at sætte spot på, hvad der skaber trivsel, motivation og arbejdslyst for den enkelte person. Performance og effektivitet kommer måske ikke af sig selv, men i hvert fald lettere, hvis medarbejderen får energi og motiveres af sit arbejde.

Det kan jeg hjælpe jer med. Individuelt gennem medarbejder coaching eller som en indsats for et helt medarbejder team.

Karriererådgivning

Lad mig hjælpe dig med at skabe nye perspektiver på din karriere i overensstemmelse med dine værdier og drømme for arbejdslivet.

Uanset om dit udgangspunkt for jobskifte er selvvalgt eller ufrivilligt, så handler det først og fremmest om, at du finder frem til, hvad der er vigtigt for dig i dit kommende job. Afklaring er det første skridt på vejen. Dernæst en plan og konkrete redskaber til målrettet jobsøgning. Det hjælper jeg dig med.

Dit udgangspunkt kan også være, at du går rundt med en fornemmelse af, at du måske ikke er det helt rigtige sted i din karriere. Du er uafklaret, trives ikke, men bliver hængende. For du ved ikke hvilken retning du skal gå. Måske findes der muligheder, du ikke har fået øje på i dit eksisterende job eller også gør der ikke. Det hjælper jeg dig med at afklare.

Eksempler på hvad din karriererådgivning bl.a. kan omfatte

Personlighedstest

En personprofiltest er en vej til at kaste nyt lys på dig selv og dermed øge din selvindsigt. Du får måske øje på sider af dig selv og din måde at indgå i arbejdsrelationer, du ikke tidligere har været opmærksom på. Du bliver tydelig på, i hvilke situationer dine naturlige præferencer er en styrke for dig, og hvornår de kan hæmme dig i at nå dine personlige – og arbejdsmål.

Situationer hvor personprofiltest med fordel kan understøtte din proces:

 • Leder- og medarbejderudvikling
 • Team-coaching
 • Karrierecoaching – i forbindelse med afklaring af hvilke
 • Rekruttering – som supplement til jobsamtale og referencetagning

Jeg tilbyder personprofiltest i forbindelse med individuelle coachingforløb for ledere og medarbejdere eller som en del af et sammenhængende team-forløb. Eller som en enkeltstående samtale i forbindelse med at du har lyst til at kaste nyt lys på dig selv – f.eks. i forbindelse med karriereafklaring.

Læs mere om OPQ32-test eller MQ-test.