Medarbejdercoaching

Få redskaber til at fastholde trivsel og performance

Spørger du et bredt udsnit af danskere, er de tre mest betydningsfulde faktorer for arbejdslyst mening og mestring af deres job samt work-life balance.

Glade medarbejdere er både produktive medarbejdere og oplever samlet set en større livskvalitet. Undersøgelser viser, at motivation som enkeltstående faktor har ekstra stor betydning inden for særligt jobområder med høj jobkompleksitet. Vores arbejde er en stor og vigtig del af vores liv og identitet og har derfor stor effekt på vores samlede livskvalitet. (Kilde: God Arbejdslyst – index 2016)

Som leder, medarbejder og organisation er der derfor meget at hente ved at sætte spot på, hvad der skaber trivsel, motivation og arbejdslyst for den enkelte person. Performance og effektivitet kommer måske ikke af sig selv, men i hvert fald lettere, hvis medarbejderen får energi og motiveres af sit arbejde.

Det kan jeg hjælpe jer med. Individuelt gennem medarbejder coaching eller som en indsats for et helt medarbejder team.