Mindfulness

Vil du holde dig langtidsfrisk?

Mindfulness tilbyder dig redskaber og et tankesæt, som du aktivt kan anvende i din hverdag til at skabe trivsel og mentalt overskud. 15 minutter dagligt hvor du tager ansvar for dig selv og din trivsel – det er hvad det kræver af dig lige her og nu. Det er naturligvis op til dig.

Vores Mindfulness coaching er løsningen for dig, der ønsker at træne mindfulness intensivt og opnå effektivitet og balance i dit liv gennem en åben og refleksiv proces. Vi mediterer ”på puden” og bringer mindfulness principperne ind i din hverdag og de udfordringer, du balancerer med.

Bliv bevidst om dit personlige frihedsrum
Mindfulness coaching hjælper dig på vej til at se nye sammenhænge ved at reflektere over den tænkning og de følelser du har om de situationer, du befinder dig i. Du arbejder med dine underliggende værdier og holdninger og, hvordan de ubevidst påvirker dine valg. Du træner dit frihedsrum gennem bevist opmærksomhed, så dine valg og handlinger bliver bevidste og meningsfulde for dig.

Som mindfulness coach er jeg med nærvær og åbenhed din fortrolige støtte og samtidig den, der udfolder og udfordrer dine perspektiver, så du ser nye sammenhænge.

Vi træner din evne til at:

  • Genopfinde din barnlige nysgerrighed i forhold til andre mennesker og arbejdsopgaver. Det skaber vejen til forandring, innovation og nysgerrighed på muligheder
  • ”Aflære” den uproduktive del af din analytiske og vurderende indsats, der begrænser dig. Du bliver opmærksom på at gå ind i situationen uden ”den indre dommer”, der på forhånd har tillagt noget eller nogen enten en positiv eller negativ værdi
  • Gå bagom dine handlinger og går på jagt efter, hvad du tiltrækkes og frastødes af og, hvorfor du reagerer, som du gør på situationen
  • Udforske hvordan du kan bruge din ambition og drivkraft mest hensigtsmæssigt, så du opnår de bedste resultater
  • Kigge på hvad tålmodighed som dyd kan tilbyde dig i dit arbejds- og familieliv. Som modsætning til stress, der grundlæggende er et ønske om at være et andet sted
  • Acceptere tingenes tilstand, når du ikke kan ændre dem eller gøre noget ved dem
  • Give slip på gammelt ”baggage” og afhængighed af bestemte tankemønstre

Om mental fitness
Den nyeste hjerneforskning viser: at vores hjerne er ”plastisk” og foranderlig livet igennem. Det betyder altså, at vi gennem træning og vaneændring kan ændre uhensigtsmæssige mønstre og rutiner og opøve nye.

At mindfulness træning over en 8 ugers periode har positiv effekter på stress symptomer såvel som psykisk og fysisk velbefindende.

Pris: Vi sammensætter et individuelt program, der er tilpasset dine behov og din aktuelle situation. Vi vil typisk mødes hver uge i en længere periode typisk min. 8 uger.