MQ

En motivationstest. Benyttes ofte sammen med OPQ32 og afdækker, hvad der motiverer dig som person i arbejdssituationer og dermed hvilke forhold, der kan mindske eller øge din motivation og dermed påvirke din performance i jobbet. En dialogproces med udgangspunkt i MQ motivationsprofilen giver dig muligheder for at reflektere over, hvad der i en organisatorisk sammenhæng skaber energi for dig og dermed også en mulighed for proaktivt at forebygge demotivation og mistrivsel.

I praksis modtager du et test-link og gennemfører testen hjemme hos dig selv. Du får en grundig personlig tilbagemelding, hvor du får indsigt og anbefalinger samt en mulighed for at stille spørgsmål og gå i dybden med resultaterne fra profilanalysen.

Lad mig så ellers afslutningsvist slå en ting fast omkring brugen af test.

En test er din selvrapportering, men tegner ikke nødvendigvis det fuldendte billede af dig. Jeg lægger stor vægt på at etikken omkring din test er ordentlig og derfor må en personprofiltest aldrig stå alene. En test skal altid være ledsaget af en tilbagemelding fra en certificeret testudøver og er et redskab til det vigtigste: nemlig en åben og dybere dialog om dig. Om hvor du er nu og hvordan du gerne fremadrettet vil bruge dig selv bedst.

Et eksempel på brug af test i et udviklingsforløb

En kunde kontakter mig, da de oplever samarbejdsproblemer mellem én medarbejder og en række andre medarbejdere i organisationen. Det har ført til klager. Der er tale om en særdeles faglig dygtig og motiveret medarbejder, som virksomheden gerne vil fastholde.

Ved hjælp af personprofiltesten og den efterfølgende dialog bliver det tydeligt for medarbejderen, at den adfærd han udviser på jobbet bl.a. hænger sammen med, at der er væsentlige behov han ikke får dækket i dag. Medarbejderen tager selvstændigt initiativ til at foretage nogle bevidste valg og handlinger i sit privatliv kombineret med nye perspektiver og adfærd på jobbet.
Resultat efter 3 møder. Leder fortæller på 3-partsmøde med medarbejder, at kolleger tilkendegiver en positiv og mærkbar forskel i samarbejdet. Medarbejder oplever til gengæld, at jobbet fylder mindre mentalt og at han generelt oplever mere overskud til livet uden for arbejdet.

Regnestykket for medarbejder og virksomhed er ikke svært at gøre op. 3 coachingsamtaler betød fastholdelse af en kompetent medarbejder. Sammenholdt med en evt. opsigelse og de menneskelige og økonomiske omkostninger, det ville have ført med sig, så taler denne case for sig selv i et tydeligt sprog.